Organisatie

 

VDTS is een jong bedrijf werkzaam in de klimaattechnologie dat zich speciaal richt op het leveren van diensten op het terrein van service en onderhoud en het voeren van beheer van technische installaties in het algemeen.

Jong, dus van deze tijd, wil zeggen open, eerlijk en flexibel naar de klant, maar tegelijkertijd voor wat betreft het werken toch met de degelijkheid van het oude stempel.

Open en eerlijk, dus transparant. Dat levert de noodzakelijke wisselwerking op tussen de wensen van de klant en de verzorging van de betreffende installatie. Een goede verzorging van de installatie, het storingsvrije functioneren, hangt ook van deze wisselwerking af. Het zich eenzijdig richten op de installatie is voor VDTS net niet genoeg.

Om de klant het feitelijke beheer van de installatie zelf zo goed mogelijk te laten meebeleven, zal VDTS voor medio 2011 een website inrichten waarop de klant kan zien wat zijn installatie is en welk onderhoud, zowel periodiek als preventief, wordt gepleegd om over een maximale periode storingsvrij te kunnen blijven functioneren.

 

Visie

 

Wij geloven dat mensen zaken doen met mensen.

Wij geloven dat in deze interactie transparantie in doen en laten en het nakomen van afspraken van doorslaggevend belang zijn. Hierbij streven wij naar langlopende relaties en zien we onze klanten als partners.
Op het gebied van techniek voorzien we een voortdurende verschuiving naar de toepassing van duurzame energie.

Tevens geloven we dat de gebruiker van techniek het meest gediend is met een integrale aanpak van de techniek in haar omgeving. Hierbij is integraal ontwerpen van groot belang.
Bij dit alles wil de gebruiker worden ontzorgd:

hij wil de totale verantwoordelijkheid voor zijn techniek uit handen geven.

 

Missie

 

Onze missie is erop gebaseerd langdurige relaties te onderhouden met onze opdrachtgevers. Dit door in transparante en open dialoog met hen te werken en optimale oplossingen aan te bieden voor hun vragen.
Hiertoe wordt creativiteit en flexibiliteit van onze mensen verwacht. Wij stimuleren dit binnen ons bedrijf middels begeleiding, training en opleiding.
Wij willen voorop lopen op het gebied van technologie.
Hierbij streven wij naar voortdurende verbetering en groei van onze organisatie.

 

Waarden

 

In ons doen en laten staan de onderstaande waarden centraal.

Gedreven

Betrokken

Creatief

Transparant