Welkom bij VDTS:
Van Dijk Technische Service

VDTS richt haar aandacht primair op het in brede zin in bedrijf houden van technische installaties bij haar opdrachtgevers. Daarbij gaat het vooral om het verrichten van multidisciplinair onderhoud, het oplossen van storingen, het modificeren van bestaande installaties en beperkte, veelal aanvullende uitbreidingen.
Ook verzorgt VDTS periodieke inspecties (volgens NTA 8025, SCIOS).

De wijze van dienstverlening:

  • Periodiek of op afroep
  • Het adviseren en budgetteren ten behoeve van korte en langere termijnplannen met betrekking tot de installaties,
    horen ook tot de doelstellingen.

De service van VDTS beperkt zich niet tot het plegen van technische handelingen alleen.